1
Bằng Ayala, Joey
Được phát hành 2006
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Ayala, Joey
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách
3
Bằng Ayala, Joey
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách
4
Bằng Ayala, Joey
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (1998)
Bài viết
5
Bằng Ayala, Joey
Được phát hành 1991
Âm thanh Chương của sách
6
7
8
9
Bằng Ayala, Joey
Sách
10
Bằng Ayala, Joey
Sách