1
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2019
ספר
2
מאת Baran, Stanley J., Davis, Dennis K.
יצא לאור 2015
ספר
3
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2013
ספר
4
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2012
ספר
5
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2012
ספר
6
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2011
ספר
7
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2010
ספר
8
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2009
ספר
9
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2007
ספר
10
מאת Baran, Stanley J.
יצא לאור 2006
ספר