1
Bằng Matsuda, Gonroku 1896-1986
Được phát hành 2019
Sách