1
Được phát hành 2000
Sách
2
Bằng Murata, Sachiko 1943-
Được phát hành 1995
Sách
3
Được phát hành 1992
Sách
4
Bằng Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273.
Được phát hành 1983
Sách
5
Được phát hành 1981
Sách