1
מאת Escanlar, Ronald B.
הוצא לאור ב Manila Times (1999)
Article
2
מאת Escanlar, Ronald B.
הוצא לאור ב Manila Bulletin (1998)
Article
3
מאת Escanlar, Ronald B.
הוצא לאור ב Manila Bulletin (1998)
Article