1
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1996
Llibre
2
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1996
Llibre
3
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1995
Llibre
4
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1994
Llibre
5
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1992
Llibre
6
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1992
Llibre
7
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1992
Llibre
8
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1992
Llibre
9
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1992
Llibre
10
per Penones, H. Francisco Jr. V.
Publicat 1990
Llibre