1
מאת Griffin, Ricky W., Phillips, Jean M., Gully, Stanley M.
יצא לאור 2020
ספר
2
מאת Griffin, Ricky W., Phillips, Jean M., Gully, Stan M.
יצא לאור 2019
ספר
3
מאת Griffin, Ricky W., Phillips, Jean M., Gully, Stanley M.
יצא לאור 2017
ספר
4
מאת Phillips, Jean M., Gully, Stanley M.,
יצא לאור 2012
ספר
5
מאת Phillips, Jean M.
יצא לאור 2012
ספר
6
מאת Phillips, Jean M. 1969-
יצא לאור 2009
ספר