1
מאת Santos, Ruperto C.
הוצא לאור ב World Mission (2017)
Article
2
מאת Santos, Ruperto C.
הוצא לאור ב Boletin Eclesiastico de Filipinas (2017)
Article
3
מאת Santos, Ruperto C.
הוצא לאור ב Philippine Graphic (2000)
Article
4
מאת Santos, Ruperto C.
הוצא לאור ב Philippiniana Sacra (2000)
Article
5
יצא לאור 1999
ספר
6
מאת Santos, Ruperto C.
יצא לאור 1997
ספר
7
8