1
Bằng Heimpel, George E.
Được phát hành 2017
Sách
2
Được phát hành 2016
Sách
3
Được phát hành 2014
Sách
4
7
Bằng Litsinger, James A.
Xuất bản năm Philippine Entomologist (2011)
Bài viết
8
Bằng Maghirang, Tony
Xuất bản năm Sunday Inquirer Magazine (2007)
Bài viết
10
11
Bằng Winarto, Yunita T.
Được phát hành 2004
Sách
12
Được phát hành 2001
Hội nghị đang tiến hành Sách
13
Được phát hành 2001
Sách
14
Được phát hành 1999
Sách
15
16
17
Bằng Florian, Mary-Lou E.
Được phát hành 1997
Sách
18
Bằng Rozendaal, Jan A.
Được phát hành 1997
Sách
19
Xuất bản năm The Philippine Journal of Science (1997)
Bài viết
20